Informationsmöte

Vilken information får asylsökande?

Migrationsverket informerar asylsökande muntligt och skriftligt vid tre tillfällen under asylprocessen: ansökningstillfället, inflyttning i boende samt i form av gruppinformation.

Ansökningstillfället

Vid ansökningstillfället ges information om boende, ekonomiskt stöd och bankkort, arbete under tiden som asylsökande, koncentrerad information om asylprocessen i Sverige mm. Se Migrationsverkets information via länken till höger.

Vid inflyttning i boende

Vid inflyttning lämnas en välkomstmapp med den muntliga informationen i skrift:

  • Kontaktuppgifter till Migrationsverket, vårdcentral, skola, frivilligorganisationer osv.
  • Brandinformationen bifogas på svenska. Ordlista bifogas. Finns på 11 språk.
  • Kartor och tidtabeller för lokaltrafik.

 Information om detta hittar du via länken till höger. 

Gruppinformation

Muntlig information sker i grupp med bildspel på olika språk. Ibland visas även film, vilket beror på de tekniska möjligheterna i lokalen. Vid det här tillfället informeras det om asylprocessen, sjukvård, ekonomi, arbete och en del andra frågor.