händer håller jordglob

Välkommen till Kulturvän Karlsborg!

Projektet startade med hjälp av projektmedel från Länsstyrelsen i februari 2017 och syftet är att skapa möten mellan etablerade Karlsborgare och nya Karlsborgare. Att främja kontakten mellan främlingar på orten och ge ökad kulturell förståelse. En förutsättning är att mötas för att sudda bort gränserna mellan ”vi” och ”dom”. Likheterna är större än vi tror, trots skillnaderna i våra tidigare erfarenheter.

Bli Kulturvän - anmäl intresse här

 

Hur går det till?

1. Klicka på länken och fyll i en intresseanmälan.

2. När vi läst din ansökan kallar vi dig (och ev. medsökande) till en kort intervju. Där tar vi reda på mer om dig så vi kan matcha ihop dig med en lämplig person/familj.

3. När vi matchat ihop två parter får ni komma på ett första gemensamt möte, där även vi från projektet finns med. Innan vi skiljs åt bestämmer ni ett nytt tillfälle att träffas, då utan oss.

Det finns inga måsten och krav, utan ni bestämmer själva hur ofta ni vill träffas och vad ni vill göra tillsammans.

4. Skulle ert möte inte kännas bra, hjälper vi till att förmedla den informationen samt ordna en ny kontakt åt er.

 Vi på ”Kulturvän Karlsborg” kommer med hjälp av studieförbund och föreningsliv kontinuerligt under året att anordna aktiviteter där ni är välkomna att delta. Dessa är öppna för alla och kanske kan vi där värva och inspirera ännu fler att bli en Kulturvän. 

Vem kan bli Kulturvän?

Den som kan flytande svenska och har god kännedom och erfarenhet av vårt svenska samhälle kan bli den part som motsvarar ”Etablerad karlsborgare”. För våra nya karlsborgare gäller att man har uppehållstillstånd och kan tala och förstå en del svenska så att man kan föra en enklare konversation. Man måste vara minst 18 år, i familjer skall den som är ansvarig för ansökan vara minst 18 år.

Hoppas vi ses!

Webbadress: www.karlsborg.se/kulturvan

E-post: kulturvan@karlsborg.se  

Facebook: www.facebook.se/kulturvankarlsborg

Kontakt

Projektledare Kulturvän Karlsborg KommunledningsförvaltningenAnders Utsten 0505-171 20Kontakt