Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hemsjukvård och rehabilitering.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hemsjukvård och rehabilitering till personer som har diagnos eller funktionsnedsättning, oavsett ålder och som motiverar att:

  • vård/rehabiltering ges  i det egna hemmet  
  • ges till  de personer som bor på kommunens särskilda boendeformer (SÄBO)
  •  ges till de personer som vistas dagtid på biståndsbedömd dagverksamhet

De medicinska åtgärderna ska vara sammanhängande över tid.

Ansvaret omfattar inte läkarinsatser utan för dessa ansvarar Västra Götalandsregionen (f.d Landstinget).  Ansvaret regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 18 §).

Kommunens sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast  bedömmer tillsammans med primärvård och länssjukvård om sjukvård/rehabilitering ska ges i det egna hemmet. Vid en gemensam vårdplanering utformas vården/rehabiliteringen i samråd med patienten och/eller anhörig. Syftet med insatser och hjälpmedel är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt. Samarbete sker med övriga yrekskategorier. Vissa uppgifter delegeras till omvårdnadspersonal som då blir hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelning vård och omsorg SocialförvaltningenGunilla Petersson 0505-171 25KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33 A
546 33 Karlsborg

Ansvarig för Sjuksköterskor, Rehab personal, Biståndshandläggare Sol och LSS, VPL-team samt Psykiatrisjuksköterskor


Medicinskt ansvarig sjuksköterska SocialförvaltningenJessica Havsmon 0505-172 78Kontakt