Per Löfquist

Arbetsterapi

Kommunens arbetsterapeut kan du vända dig till om du bor i särskilt boende eller har hemvård.
Arbetsterapi syftar till att träna dig som på grund av olycka, sjukdom eller medfött funktionshinder har svårigheter att klara ditt dagliga liv. Grundsynen är att du är aktiv, med egna resurser och att du kan påverka din hälsa genom att utföra aktiviteter. I arbetet utgår vi alltid från varje människas behov.  Träningen riktar sig mot aktiviteter för att klara boende, skola, arbete och fritid så självständigt som möjligt. Behandlinge går ut på att förebygga, förbättra och/eller kompensera en nedsatt aktivitetsförmåga.
 
När man kompenserar aktivitetsförmågan föreskriver vi hjälpmedel och/eller anpassar miljön, så att du kan klara din vardag så bra som möjligt.

 
Som kommunal arbetsterapeut har vi en handledande och konsultativ roll gentemot anhöriga och andra personalgrupper inom ädlre- och handikappomsorgen.

Kontakt


Arbetsterapeut Socialförvaltningen 0505-170 12, 170 20
Rehabassistent Socialförvaltningen 0505-173 59