Demenssjuksköterska

Vi arbetar för att underlätta situationen för personer med demenssjukdom och deras närstående.

Vi samarbetar med primärvården och får, om den enskilde önskar kännedom om den som har en demensdiagnos. Kommunens demenssjuksköterska tar kontakt för råd, vägledning och stöd.

Personen med demenssjukdom har mycket varierande behov av insatser beroende på familjesituation och var i sjukdomen man befinner sig. Vi arbetar personcentrerat och har ett multiprofessionelt teambaserat arbete.

Efter kontakt med medborgarlots/anhörigsamordnare finns möjlighet att få tillfällig avlösning i hemmet för den som är anhörigvårdare.

Vi arbetar även med handledning och utbildning för personal som träffar personer med demenssjukdom i sitt arbete.

Har du frågor som rör demenshandikapp, om du vill ha vägledning och råd kontakta kommunens demenssjuksköterska.

Kontakt

Demensansvarig sjuksköterska (DAS) SocialförvaltningenAnn-Sofie Gustavsson 0505-172 31KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg