Hemsjukvård

Målet med hemsjukvård är att möjliggöra för ett självständigt liv och underlätta för invånarna att kunna bo kvar hemma.
Inskrivning i hemsjukvården skall alltid föregås av en samordnad vårdplanering Kommunens sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut bedömer då behovet av hemsjukvård tillsammans med andra vårdgivare. Vid behov sker samverkan med vårdcentral, sjukhus och andra vårdgivare.
För att vara berättigad till hemsjukvård skall du ha ett varaktigt behov eller en sjukdom eller funktionshinder som motiverar sjukvård i hemmet.
Vi som arbetar i hemsjukvården är sjuksköterskor/ distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter.  Vissa uppgifter delegeras till omvårdnadspersonalen som då blir hälso- och sjukvårdspersonal.