Hjälpmedel

Syftet med att använda hjälpmedel är att man skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, oavsett funktionshinder.
Hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster efter en behovsbedömning.
Bedömningen görs i den boendemiljö man vistas i för att kunna prova hjälpmedlet på den plats det skall användas på.