Kommunrehab

Kommunrehab i Karlsborgs kommun bedriver rehabilitering för dem som har hemsjukvård eller som bor på särskilt boende.

 

Arbetsterapeut och sjukgymnast har en specifik kompetens inom rehabiliteringsområdet. De bedömer behov av rehabilitering ocn genomför behandling, träning, anpassning och utprovning av hjälpmedel. Andra viktiga stödfunktioner som finns på kommunrehab är rehabassistent samt Durewall instruktör.

Grunden för arbetet är att individen skall återfå, förbättra eller bibehålla de fysiska funktioner som behövs i vardagen för att kunna fungera oberoende och med tillfredsställelse.

Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelning vård och omsorg SocialförvaltningenGunilla Petersson 0505-171 25KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33 A
546 33 Karlsborg

Ansvarig för Sjuksköterskor, Rehab personal, Biståndshandläggare Sol och LSS, VPL-team samt Psykiatrisjuksköterskor