Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har inom kommunen ett lagstadgat ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården.

Det sker bland annat genom att:

  • utarbeta och följa upp rutiner och instruktioner
  • ansvara för hantering av rapporterade avvikelser
  • ansvara för rutiner gällande medicinska produkter och medicinsk utrustning
  • ansvara för rutiner för läkemedelshantering 
  • ansvara för rutiner för delegeringsbeslut
  • utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentation 
  • anmäla till socialstyrelsen om en patient drabbats av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård (Lex Maria)

 

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska SocialförvaltningenJessica Havsmon 0505-172 78Kontakt