Sjukgymnastik

Kommunens sjukgymnaster kan du vända dig till om du bor i särskilt boende eller har hemsjukvård.
Sjukgymnasten arbetar med funktionsuppehållande träning/rehabilitering utifrån den enskildes behov.
 
För att klara sig så självständigt som möjligt kan det ibland behövas hjälpmedel. Sjukgymnasten har ansvar för att förskriva hjälpmedel och se till att de används på rätt sätt.
 
Som kommunal sjukgymnast ingår också ansvar för en handledande, utbildande och konsultativ roll gentemot anhöriga och andra personalgrupper inom äldre- och handikappomsorgen.

Kontakt

Sjukgymnast Socialförvaltningen 0505-170 21, 170 22