Sjuk- och Distriktssköterska

Kommunens sjuk- och distriktssköterskas ansvarsområde är Undenäs, Mölltorp, Norra Karlsborg och Södra Karlsborg.

Kommunens sjuksköterska är ansvarig för den specifika omvårdnaden. Sjukvårdsinsatserna planeras och utförs utifrån varje persons indviduella behov. Målet är att patienten ska känna trygghet och välbefinnande trots förekomst av sjukdom, förebygga ohälsa, lindra lidande samt ge en god vård vid livets slut.

I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att utföra givna ordinationer och utfifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma den enskildes tillstånd, vidta lämpliga åtgärder och när så erfordras samordna läkarkontakt.

Arbetsuppgifter som kan ingå i sjuksköterskans ansvar inom kommunal hälso- och sjukvård kan band annat vara att ansvara för: 

  • läkemedel
  • såromläggning
  • förskrivning av inkontinenshjälpmedel
  • vissa hjälpmedel 
  • stödjande samtal samt information/handledning till vårdpersonal, patient och närstående

Vård ges även till svårt sjuka samt döende som vill vårdas den sista tiden i hemmet eller på kommunenes korttidsenhet.  Sjuksköterskan utför själv hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån den individuelle vårdplanen samt utifrån ansvarig läkares ordinationer och i vissa fall delegeras insatserna till kommunens omvårdnadspersonal.

Kontakt med kommunens sjuk- och distriktssköterskor sker via kommunens växel.

 

 

Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelning vård och omsorg SocialförvaltningenGunilla Petersson 0505-171 25KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33 A
546 33 Karlsborg

Ansvarig för Sjuksköterskor, Rehab personal, Biståndshandläggare Sol och LSS, VPL-team samt Psykiatrisjuksköterskor