Socialförvaltningens organisationsschema

Socialförvaltningens arbete styrs av socialnämnden.

Flera lagar reglerar verksamheten. Bland dem finns socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Förvaltningens ansvarsområden är äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och integration.

Se socialförvaltningens organisationsschema, höger sida.