POSOM

Psykiskt och Socialt Omhändertagande
 
POSOM-gruppen ska erbjuda Psykiskt och Socialt Omhändertagande av drabbade människor som är fysiskt oskadade och anhöriga vid större olyckor och katastrofer. Vidare ska den förebygga psykisk ohälsa på sikt för drabbade grupper.
 
POSOM-gruppens uppgift är att organisera och svara för psykologiskt och socialt omhädertagande vid kriser som samhällets ordinarie organisation inte räcker till för att hantera.
 
POSOM-gruppens ledning består av företrädare från kommunens socialtjänst, skolan, primärvården och Svenska kyrkan.

Länkar