Visionsträff i Undenäs

Var med och påverka

Som kommuninvånare har du flera olika möjligheter att påverka vad som händer i din kommun. Det enklaste sättet att påverka finns genom val till kommunfullmäktige vart fjärde år.

Du kan också aktivt delta i samhällets utveckling genom att själv engagera dig politiskt eller i en intresseorganisation. På så sätt är du med och påverkar och skapar vår gemensamma framtid.

Enklare och mer direkt kan du påverka kommunen genom att lämna in synpunkter och frågor. Det kan du göra på många olika sätt. Här ger vi dig några exempel:

  • Använd kommunens webbformulär "Tyck till om oss!"
  • Ställ fråga till kommunfullmäktige med "Allmänhetens frågestund"
  • Lämna medborgarförslag
  • Kontakta våra politiker
  • Kontakta våra förvaltningar

 

Till höger hittar du länkar för att vidare till de sidor som handlar om de här punkterna.

 

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2015-05-07

Kontakt

Stabsenheten Kommunledningsförvaltningen 0505-170 00 (vxl)KontaktBesöksadress

Storgatan 16
Karlsborg

Länkar