Kallelser och handlingar

Här hittar du kallelser och handlingar till kommande möten.

Gör så här för att se dokumenten:

Om bara översta mappen "Kallelser och handlingar" syns klickar du först på plustecknet till vänster om den för att få fram listan över sammanträdesorganen.

För att se kallelsen och eventuella handlingar klickar du antingen på namnet för det aktuella sammanträdesorganet eller på plustecknet till vänster om namnet.

TIll de sammanträden där vi publicerar handlingar är de namgivna med förkortning av sammanträdesorganet, datum, paragrafnummer samt ärenderubrik.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-30