Kommunfullmäktige

Karlsborgs kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ.

För mandatperioden 2015-2018 har olika partier enats om samarbete genom valteknisk samverkan på följande sätt:

 • Socialdemokraterna och moderaterna, vilket gör att dessa två partier är i majoritet i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.
 • Centerpartiet, liberalerna och kristdemokraterna

 

Övriga tre partier som finns representerade i kommunfullmäktige har inte ingått någon valteknisk samverkan.

Ledamöter och mandatfördelning

Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter.

Mandatfördelning 2015-2018

 • Socialdemokraterna: 12
 • Centerpartiet: 7
 • Moderaterna: 4
 • Liberalerna: 2
 • Sverigedemokraterna: 3
 • Kristdemokraterna: 1
 • Miljöpartiet: 1
 • Vänsterpartiet: 1

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar i av principiell betydelse, till exempel:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • utser ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna


Kommunfullmäktige fastställer också budget och skattesats för kommunen samt godkänner årsredovisning och tar ställning till ansvarsfrihet för nämnderna.

Sammanträden

Kommunfullmäktige har möte varje månad undantaget januari, juli, augusti och december. Dessa sammanträden är öppna för allmänheten och utannonseras i tidningen SLA (Skaraborgs Allehanda) samt på vår webbplats en vecka före sammanträdet.

Allmänhetens frågestund

På kommunfullmäktiges sammanträden ingår allmänhetens frågestund. Detta är en punkt på dagordningen där politikerna svarar på frågor som har kommit in skriftligen från invånare eller andra intresserade.

Medborgarförslag

Nu kan du som invånare påverka genom att väcka ärende direkt till kommunfullmäktige. Vi kallar det för medborgarförslag.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-20