Allmänhetens frågestund

På kommunfullmäktiges sammanträden ingår allmänhetens frågestund. Detta är en punkt på dagordningen där politikerna svarar på frågor som har kommit in skriftligen från invånare eller andra intresserade.

Frågorna kan handla om vad som helst som ingår i de områden, som våra beslutsfattande politiker ansvarar för. Frågorna måste ställas skriftligen till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen innan kommunfullmäktige sammanträder.

Om du har möjlighet att närvara vid sammanträdet där din fråga tas upp lämnas svaret både muntligt och skriftlig, möjligheten finns också att ställa följdfrågor.

Kan du inte närvara vid sammanträdet skickar vi svaret till dig istället.

Om du väljer att e-posta din fråga använd webbformuläret till höger på denna sida.