Sammanträdesdagar

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2017:

2017-02-27, kl. 18,30

2017-03-27, kl. 18,30

2017-04-24, kl. 18,30

2017-05-29, kl. 18,30

2017-06-26, kl. 18,30

Kommunfullmäktige har inga sammanträden
i juli och augusti

2017-09-25, kl. 18,30

2017-10-30, kl. 18,30

2017-11-27, kl. 18,30