Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen fattar egna beslut inom sitt ansvarsområde. I andra frågor bereder och lämnar kommunstyrelsen förslag som kommunfullmäktige sedan ska fatta beslut om. Kommunstyrelsen ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Kommunstyrelsen sammanträder i kommunhusets sessionssal en gång i månaden (i allmänhet 2:a onsdagen i månaden) utom i juli och augusti månad.

Mandatfördelning och ledamöter

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 11 ledamöter.

Mandatfördelning 2015-2018:

  • Socialdemokraterna: 4 mandat  
  • Moderaterna:  2 mandat
  • Centerpartiet:  2 mandat
  • Kristdemokraterna:  1 mandat 
  • Liberalerna:  1 mandat 
  • Sverigedemokraterna: 1 mandat

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets uppgift är att bereda kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut samt att i vissa ärenden fatta egna beslut. Arbetsutskottet har 5 ledamöter som utses av kommunstyrelsen.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-05-26

Kontakt

OrdförandePeter Lindroth (S) 0505-171 59 0705-44 71 59 Kontakt

Dokument