Ledamöter i kommunstyrelsen

Mandatperioden 2015-2018

Bild förtroendevald Ordförande Peter Lindroth (S)peter.lindroth@karlsborg.se Tfn 0505-171 59Mobil 0705-44 71 59 Kontakt

Torbjörn Colling 1:e vice ordförande Torbjörn Colling (M)torbjorn.colling@karlsborg.se Kontakt

Bild förtroendevald 2:e vice ordförande Catarina Davidsson (C)catarina.davidsson@karlsborg.seTfn 0505-171 58Mobil 0706-25 15 10 Kontakt

Ledamot Johan Persson (M)johan.persson@karlsborg.se Kontakt

Bild förtroendevald Kjell Sjölund (C)kjell.sjolund@karlsborg.seMobil 0705-94 49 71 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Anna Bruzell (S)anna.bruzell@karlsborg.seTfn 0505-108 99Mobil - Kontakt

Ledamot Lina Davidsson (S)lina.davidsson@karlsborg.seMobil - Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Gun Svahngun.svahn@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt

Ingvar Kärrsmyr vänd åt vänster Ledamot Ingvar Kärrsmyr (KD)ingvar.karrsmyr@karlsborg.se Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Anders Ståhl (L)anders.stahl@karlsborg.seTfn 0505-443 55Mobil 070-545 74 07 Kontakt

Bild förtroendevald Ledamot Conny Winrot (SD)conny.winrot@karlsborg.seTfn -Mobil - Kontakt