Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett utskott - arbetsutskottet.

Arbetsutskottet har till uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

I vissa ärenden har utskottet rätt att fatta beslut.