Sammanträdesdagar

Här kan du ta del av sammanträdesdagar för kommunstyrelsens och dess arbetsutskott.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från 2015-01-26.

Detta innebär att du är välkommen att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden, men har inte rätt att delta i debatten. Vissa ärenden kan av sekretesskäl eller motsvarande behöva avhandlas utan närvaro av utomstående.

Kommunstyrelsens sammanträden 2017:

Arbetsutskottets sammanträden 2017:

25/1, kl. 9.00, öppet sammanträde kl. 13.00

15/2, kl. 9.00, öppet sammanträde kl. 13.00

15/3, kl. 9.00, öppet sammanträde kl. 13.00

18/4, kl. 9.00-11.30 öppet sammanträde

16/5, kl. 9.00, öppet sammanträde kl. 13.00

13/6, kl. 9.00, öppet sammanträde kl. 13.00

12/9, kl. 9.00, öppet sammanträde kl. 13.00

17/10, kl. 9.00, öppet sammanträde kl. 13.00

13/11, kl. 9.00, öppet sammanträde kl. 13.00

19/12, kl. 9.00, öppet sammanträde kl. 13.00

10/1, kl. 13.00

31/1, kl. 13.00

28/2, kl. 13.00

28/3, kl. 13.00

2/5, kl. 13.00

30/5, kl. 13.00

15/8, kl. 13.00

29/8 kl. 13.00

3/10, kl. 13.00

31/10, kl. 13.00

5/12, kl. 13.00