Bild på ordförandeklubba

Nämnder

Karlsborgs kommun är en demokratiskt styrd organisation. I en demokrati utgår all makt från folket och medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället.

Det högst beslutande organet är kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i kommunens nämnder. Platsfördelningen i nämnden motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige. Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i nämnden.

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen  och ett antal facknämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden. 

Facknämnderna

Vilka nämnder som finns varierar från kommun till kommun. I Karlsborg finns utöver kommunstyrelsen, följande nämnder:

  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Socialnämnden
  • Byggnadsnämnden

 

Läs mer om de olika nämnderna med hjälp av länkarna i vänstermenyn.