Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för ledning och utveckling av barn- och utbildningsverksamhet i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och riktlinjer som fastlagts av kommunfullmäktige.

Ledamöter och mandatfördelning

Barn- och utbildningsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter till nämnden.

Mandatfördelning 2015-2018

  • Socialdemokraterna: 3
  • Moderaterna: 2
  • Centerpartiet: 2
  • Liberalerna: 1
  • Sverigedemokraterna: 1

Vad ansvarar nämnden för?

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för ledning och utveckling av barn- och utbildningsverksamhet i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och riktlinjer som fastlagts av kommunfullmäktige.

Verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola åk 1-9, gymnasieskola, särskola, sfi och komvux är nämndens ansvar. 

Vår verksamhetsidé 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé och vision lyder på följande sätt:

  • Allsidigt lärande, allsidig utveckling
  • Känna lust och glädje som skapar framtidstro
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-20

Kontakt

OrdförandeStaffan Myrsell (M) 0505-20006 070-6782956Kontakt

Dokument

Kommande sammanträden med barn- och utbildningsnämnden