Sammanträdesdagar

Här kan du ta del av sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2017:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden 2017:

2017-02-07, kl. 18.00

2017-03-07, kl. 18.00

2017-04-04, kl. 18.00

2017-05-02, kl. 18.00 Inställt

2017-05-30, kl. 18.00

Nämnden har inga sammanträden
i juni, juli och augusti

2017-09-05, kl. 18.00

2017-10-03, kl. 14.00

2017-11-07, kl. 18.00

2017-12-05, kl. 17.00 Inte öppet för allmänheten

2017-01-16, kl. 13.00

2017-02-20, kl. 13.00

2017-03-20, kl. 13.00

2017-04-18, kl. 13.00

2017-05-17, kl. 13.00

Arbetsutskottet har inga sammanträden i juni och juli

2017-08-14, kl. 11.00

2017-09-18, kl. 13.00

2017-10-18, kl. 13.00

2017-11-20, kl. 13.00