Sammanträdesdagar

Här kan du ta del av sammanträdesdagar för byggnadsnämndens och dess arbetsutskott.

Byggnadsnämndens sammanträden 2017:

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden 2017:

2017-01-26, kl. 13.00

2017-03-09, kl. 13.00

2017-03-23, kl. 13.00 extrainsatt

2017-05-04, kl. 13.00

2017-06-08, kl. 13.00

2017-09-07, kl. 13.00

2017-10-12, kl. 13.00

2017-12-07, kl. 13.00

2017-01-17, kl. 13.30

2017-02-28, kl. 13.30

2017-03-14, kl. 13.30 extrainsatt

2017-04-25, kl. 13.30

2017-05-30, kl. 13.30

2017-08-29, kl. 13.30

2017-10-03, kl. 13.30

2017-11-28, kl. 13.30