Sammanträdesdagar

Här kan du ta del av sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott.

Kultur- och fritidsnämnden håller sina sammanträden öppna för allmänheten. Det innebär att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussioner och beslut.

Mer regler och villkor hittar du i dokumentet till höger.

Kultur-och fritidsnämndens sammanträden 2017:

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden 2017:

2017-02-08, kl. 18.00

2017-03-08, kl. 18.00

2017-05-17, kl. 18.00

Nämnden har inga sammanträden
i juni och juli

2017-08-30, kl. 18.00,möte hålls i konferenscenter

2017-11-23, kl. 14.00

2017-12-13, kl. 18.00

2017-01-11, kl. 16.30

2017-02-22, kl. 16.30

2017-05-03, kl. 16.30

Arbetsutskottet har inga sammanträden i juni och juli.

2017-08-16, kl. 16.30

2017-11-08, kl. 14.00

2017-11-29, kl. 14.00