Socialnämnden

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Ledamöter och mandatfördelning

Socialnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter till nämnden.

Mandatfördelning 2015-2018

  • Socialdemokraterna: 4
  • Moderaterna: 1
  • Centerpartiet: 2
  • Liberalerna: 1
  • Sverigedemokraterna: 1

Vad ansvarar nämnden för? 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden ansvarar även för:

  • kommunens insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt utöver ledning av den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården.
  • tillstånds - och tillsynsfrågor enligt alkohollagsstiftningen samt tillsyn enligt tobakslagen.  

Mål och riktlinjer

Socialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet för socialnämnden.  

Socialnämnden beslutar även om egna mål för verksamheten. Det pågår  också ett fortlöpande kvalitetsarbete med vårdtagare i centrum.  

Socialnämnden och dess verksamhet ska arbeta i en god dialog med kommunmedborgarna, intresseorganisationer samt med andra interna och externa samarbetspartner.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-20

Kontakt

OrdförandeLeif Andersson (S) 0702-165 692Kontakt

Dokument