Sammanträdesdagar

Här kan du ta del av sammanträdesdagar för socialnämnden och dess arbetsutskott.

Socialnämndens sammanträden 2017:

Arbetsutskottets sammanträden 2017:

2017-01-11, kl. 17.00

2017-02-01, kl. 17.00

2017-03-01, kl. 17.00

2017-04-05, kl. 17.00

2017-05-03, kl. 17.00

2017-06-07, kl. 17.00

2017-09-06, kl. 17.00

2017-10-04, kl. 17.00

2017-11-01, kl. 17.00

2017-12-06, kl. 16.00

 

2017-01-25, kl. 13.00

2017-02-15, kl. 13.00

2017-03-22, kl. 13.00

2017-04-19, kl. 13.00

2017-05-24, kl. 13.00

2017-06-14, kl. 13.00

2017-08-23, kl. 13.00

2017-09-20, kl. 13.00

2017-10-18, kl. 13.00

2017-11-22, kl. 13.00

2017-12-13, kl. 13.00