Rådgivande organ

Här hittar du information om Karlsborgs kommuns rådgivande organ.

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder. I vänstermenyn hittar du länkar till mer information om varje råd.

Vilka är med i de rådgivande organen?

I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer såsom pensionärsföreningar, handikappföreningar och liknande. På så vis kan olika intressegrupper ta del av och påverka kommande beslut inom sina områden.

Hur fungerar de rådgivande organen?

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

 

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2013-08-26