Sammanträdesdagar

Här kan du ta del av sammanträdesdagar för Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande rådet, sammanträden 2015:

2015-01-26, kl. 10.00

2015-05-11, kl. 9.00

2015-09-14, kl. 9.00

2015-11-16, kl. 9.00