Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet i Karlsborg är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna, kommunens styrelser och nämnder.

Rådet ska:

  • förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • medverka vid förberedelse för upphandling av vårdgivare.
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Vilka är med i pensionärsrådet?

Rådet består av representanter från kommunen och olika pensionärsorganisationer.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-05-26

Kontakt

Leif Andersson (S) 0702-165 692Kontakt

Dokument