Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunstyrelsen.

Hur fungerar rådet?

Kommunens företrädare informerar i rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör människor med funktionsnedsättning. Rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendens handläggning i kommunstyrelsen. 

Vilka är med i rådet?

Varje lokalförening av en riksorganisation för människor med funktionsnedsättning som har verksamhet inom kommunen har en ledamot i rådet för funktionshinderfrågor. 

Två politiker från kommunen är ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen utser dessa ledamöter. 

Ordförande är en politiker och vice ordförande är en av ledamöterna från handikapporganisationerna. 

Sekreterare är en tjänsteman från den kommunala organisationen. 

Rådet har en beredningsgrupp som består av tre ledamöter från lokalföreningarna och sekreteraren.

Beredningsgruppen har sammanträde tre veckor innan rådets ordinarie sammanträden.

Kontakt

Ingvar Kärrsmyr (KD)Kontakt

Dokument