Sammanträdesdagar

Här kan du ta del av sammanträdesdagar för Rådet för funktionshinderfrågor.

Rådet för funktionshinderfrågor, sammanträden 2017:

2017-01-24, kl. 13.00

2017-03-28, kl. 13.00

2017-06-14, kl. 13.00

2017-09-19, kl. 13.00

2017-11-14, kl. 13.00