Sammanträdesdagar

Här kan du ta del av sammanträdesdagar för Rådet för funktionshinderfrågor.

Rådet för funktionshinderfrågor, sammanträden 2016:

2016-01-25, kl. 13.00

2016-04-04, kl. 13.00

2016-06-15, kl. 13.00

2016-19-09, kl. 13.00

2016-11-14, kl. 13.00