Revisorer

Kommunen har 5 lekmannarevisorer för mandatperioden 2015-2018. 
 

Ordförande:

  Henry Carlsson (C)

1:a vice ordförande:

 Gunnar Hagman (L)

2:a vice ordförande:

 Åke Karlsson (S)

Övriga revisorer:

Rune Wångsén (-)

Rolf Blom (M)

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2016-02-10

Kontakt

Henry Carlsson (C)Kontakt

Dokument