Anders Åkerberg

Broöppningar vid Göta kanal

Under sommaren passerar tusentals båtar förbi Karlsborg på Göta kanal. Väg 49 genom Karlsborg korsar Göta kanal.

Tider för broöppning vid kanalen 12 juni-16 aug:

Första broöppning: kl. 9.00

Sista broöppning: kl. 18.00

Bron öppnas däremellan varje hel- och halv timme, dock ej vardagar kl. 12.00, kl. 13.00 och kl. 16.00.