Busstationen i Karlsborgs centrum

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken mot knutpunkten Skövde, med anslutning till Västra stambanan, omfattar ett 30-tal avgångar med buss per dygn under vardagarna och cirka 10 avgångar per dygn under helgerna. I nord-sydlig riktning finns ingen linjetrafik i dagsläget.

Karlsborgs kommun samarbetar med Tibro och Hjo kommuner i frågor som rör kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.
 
Den gemensamma enheten som sköter dessa frågor finns i Tibro kommun och information och tjänster som rör frågorna finns på Tibro kommuns webbplats. Länk till dessa sidor hittar du på höger sida.

Fria resor för 75+ 

I Hjo, Tibro och Karlsborg finns avgiftsfritt resande för personer över 75 år. 75+ är gratis resor med kollektivtrafiken för alla som har fyllt 75 år. Resor får göras inom hemkommunen på linjetrafik och närtrafik. Det gäller dock inte Ronden, färdtjänst och flextrafik.

Mer information om fria resor för 75+ hittar du via länken "Fria resor för 75+" som du hittar till höger (eller längst ned om du surfar på mobil enhet).

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2015-12-02