Bild på trafikanordningsplats

Grävningstillstånd

Vid grävning i kommunala gator, gång- och cykelbanor och grönytor behövs grävningstillstånd.

Vid grävningar i gata och gångbanor ska du också lämna i en trafikanordningsplan för granskning.

Blanketter och regler hittar du till höger.

Kontakt

VA- och gatuingenjör KommunledningsförvaltningenGunnar Englund 0505-171 23Kontakt

 

Felanmälan
hål i gata, halt väglag och snöröjning, icke kontorstid:
031-334 10 64

Blanketter och regler