Klippa häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • över gångbana, minst 2,5 m
 • över cykelväg: minst 3,2 m
 • över körbana: minst 4,6 m

 

Illustration klippa häcken

 

Illustration klippa häcken

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

 

Illustration klippa häcken

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Några rekommendationer

Träd och buskar växer!

För att behålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe!

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Lämpliga häckväxter

Friväxande låg häck:

 • liten svart aronia
 • björkspirea
 • hybridspirea
 • mahonia
 • ölandstok

 

Klippt häck:

 • avenbok
 • bok
 • hagtorn
 • häckkaragan
 • idegran
 • liguster
 • måbär
 • naverlönn
 • oxbär
 • spirea
 • syrén 

Häckplantor planteras normalt 3 st per löpmeter. I samband med vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till påföljande vår. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den skall ge tillräckligt med nya skott nedtill.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2015-08-24

Kontakt

Expedition Plan- och byggenheten 0505-172 00Tfn tid

Måndag-fredag 09.30-11.30

Kontakt