Björkgren

Nedtagning av träd

Kommunens parkavdelning har ansvar för de träd som står på kommunal mark. Har du önskemål om nedtagning av ett eller flera träd ska du ansöka om det på en särskild blankett.

Efter att vi har fått in en ansökan gör vi en bedömning utifrån det här:

 • Trädets kondition
 • Trädets ekologiska och estetiska värde
 • Trädets funktion för området som helhet
 • Stod trädet där när den sökande köpte/byggde fastigheten
 • Ålder och storlek

 

Utöver det utgår vi också från de här punkterna i vår bedömning:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv när det gäller fällande av friska träd
 • Träd tas inte ner för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ner för att de skuggar tomt och/eller byggnader
 • Träd tas inte ner för att de skymmer utsikt
 • Träd tas inte ner för att de skymmer antenner eller liknande utrustning
 • Träd tas inte ner för att de orsakar dålig tillväxt i närliggande vegitation

 

Ansökan och avverkningsperiod

Vi arbetar med avverkning och nedtagning av träd under vinterperioden. För att din ansökan ska kunna behandlas inför kommande avverkning behöver den ha kommit in till oss senast 15 oktober.

Till höger hittar du blanketterna som ska fyllas i och lämnas till oss. Som du kan se är det två blanketter:

 1. Din ansökan om nedtagning
 2. Blankett för grannhöran - den är blanketten ska du använda för att redovisa godkännande från närmast berörda grannar. Utan den är inte din ansökan giltig. Berörd granne innebär person som från sin fastighet kan se angivet/angivna träd eller i övrigt kan anses bli berörd av ett eventuellt beslut, t.ex. genom att marken används som barnens lekyta.