Vägskylt vägarbete

Pågående och planerade gatuarbeten

Under 2017 är ett antal gatu- och beläggningsarbeten planerade att genomföras runtom i kommunen.

Under vintern 2017 kommer vi att göra markarbeten på:

  • Öltappen vid norra kanalområdet där vi genomför en allmän upprustning och därefter anlägger en busshållplats i norra änden.
  • Vinkelgatan - vi fördubblar antalet parkeringsplatser på den allmänna parkeringen.

VA-sanering under våren 2017 

  • Hamngatan samt ytterligare insatser på Styckjunkaregatan
  • Projektet i Åsen fortsätter med sista delen av Sjöåsvägen samt Kapellsvägen.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-02-10

Kontakt

Gata- och parkchef Gata- och parkenhetenArvid Lindner 0505-171 28Kontakt

 

Felanmälan
hål i gata, halt väglag och snöröjning, icke kontorstid:
031-334 10 64