Snöröjning, sandning och gatsopning

Det ska vara säkert och tryggt att ta sig fram på våra gator, vägar, gång- och cykelbanor. Vid halka och snö ansvarar vi för röjning och halkbekämpning. När det våras sätter vi igång med gatsopning för att få rent från vinterns sandning.

Karlsborgs kommun ansvarar för de kommunala gatorna och vägarna.

  • De här gatorna ansvarar Trafikverket för
    De gator som inte är kommunala ansvarar Trafikverket för.
  • Gatsopning av kommunala gator
    När våren kommer igång är det också dags för oss på gata- och parkenheten att sopa bort sanden efter vinterns halkbekämpning.
  • Snöröjning och sandning
    När snön kommer har kommunens gata- och parkenhet bråda tider för att hinna med att röja snö och sanda halkiga vägar, gång- och cykelbanor. Alla områden kan inte åtgärdas samtidigt utan vi måste välja en viss ordning.

Kontakt

Gata- och parkchef Gata- och parkenhetenArvid Lindner 0505-171 28Kontakt

 

Felanmälan
hål i gata, halt väglag och snöröjning, icke kontorstid:
031-334 10 64


Övrig felanmälan:

Trafikverket: 0771-921 921

Driftansvariga för genomfartsgator i respektive tätort:

Skanska: 010-476 15 34
(Karlsborg, Mölltorp, Forsvik)

Svevia: 010-476 15 31
(Undenäs)