Gatsopning av kommunala gator

När våren kommer igång är det också dags för oss på gata- och parkenheten att sopa bort sanden efter vinterns halkbekämpning.

Vi startar gatsopningen i centrala Karlsborg med början i:

  • Södra skogen, vecka 12
  • västra delen av Karlsborg, vecka 12
  • östra delen, vecka 12

Därefter sopar vi:

  • Norra skogen, vecka 12-13
  • Hanken, vecka 13
  • Svanvik, vecka 13

Sopningen kommer sedan ske tidigast:

  • Mölltorp, vecka 14
  • Forsvik, vecka 14
  • Undenäs, vecka 14
  •  

Sopa ut sand och grus från din fastighet

För att all sand och grus ska kunna fångas upp är det viktigt att du som fastighetsägare sopar ut detta ca 1 m ut från staket, sockel och häck.

Se foto:

 Bild på väg vid gatsopning

När sopmaskinen passerar kan det damma.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-03-13

Kontakt

Gata- och parkchef Gata- och parkenhetenArvid Lindner 0505-171 28Kontakt

 

Felanmälan
hål i gata, halt väglag och snöröjning, icke kontorstid:
031-334 10 64


Övrig felanmälan:

Trafikverket: 0771-921 921

Driftansvariga för genomfartsgator i respektive tätort:

Skanska: 010-476 15 34
(Karlsborg, Mölltorp, Forsvik)

Svevia: 010-476 15 31
(Undenäs)