Karta över torghandelns placering vid Rödesund

Torgförsäljning

Torgförsäljning vid Rödesund sker på Torggatan varje fredag.

Gatan är i samband med försäljningen avstängd för motorfordonstrafik
fredagar, kl 6.00-15.00 
 
Se karta längst upp på sidan. Torggatan är inringad med blått.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2012-08-24