Trafikregler

TrafikskyltDe flesta trafikregler som bestämmer hur vi skall uppträda och parkera i trafiken anges i Trafikförordningen. Dessa regler är generella, vilket innebär att de gäller likadant i hela landet och att vägmärken används bara undantagsvis för att visa på regeln. Exempel på generella regler är att du inte får parkera på en huvudled eller att du alltid skall använda bilbälte. Trafikregler gäller överallt både på vägar och i terrängen.
De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276). Hela trafikförordningen hittar du på Transportstyrelsens webbplats, se länk i höger kolumn. 

Lokala trafikföreskrifter

Utöver de generella trafikreglerna finns det lokala trafikföreskrifter som informerar om de särskilda trafikregler som gäller i vår kommun och bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Lokala trafikföreskrifter beslutar kommunerna och länsstyrelsen om. De kan utfärdas för exempelvis parkering, hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud och i de flesta fall visas trafikregeln med uppsatta vägmärken.

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Kommunen kan även besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, ofta i samband med diverse arrangemang. I Karlsborgs kommun är det plan- och byggenheten som fattar dessa beslut.

Karlsborgs kommuns samtliga lokala trafikföreskrifter finns tillgängliga på Transportstyrelsens webbplats i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). I denna databas finns lokala trafikföreskrifter från kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket. Se länk till höger.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-07-06