Anders Åkerberg

Service och tjänster

Utöver lån av böcker, tidskrifter och övriga media erbjuder kommunens bibliotek annan typ av service. Bl a kan du använda våra datorer, sköta omlån och reservationer hemifrån. Mer om detta hittar du i menyraden till vänster. Personalen hjälper gärna till och berättar.