Bibliotekets datorer

Det är gratis att använda internet på våra bibliotek och datorer finns på biblioteken i Karlsborg och Undenäs.

Alla våra datorer är utrustade med LibreOffice, vilket är ett alternativ till Microsofts office-paket.

Du kan skriva ut från alla våra datorer. (se Låneregler och avgifter för kostnad av utskrift).

På Karlsborgs bibliotek finns det fem datorer i vår avdelning Bryggan och en i Västgötarummet. Dessa datorer är utrustade med släktforskarprogram och ett antal databaser. (Läs mer under rubriken Databaser).

I Undenäs finns två datorer och tre surfplattor som du kan boka där du är garanterad 30 minuters användartid. 

Datorerna är i första hand avsedda för informationssökning och arbete i de olika databaserna. Du bör använda ett vårdat språk. Beakta också att söka pornografiskt, våldsamt eller rasistiskt material är förbjudet.

På biblioteken i Karlsborg och Undenäs finns tillgång till trådlöst Internet. Personalen visar dig gärna hur du ska göra för att få ett gästkonto.