Per Löfquist

Hembygdsföreningar

I Karlsborgs kommun hittar du sju olika hembygdsföreningar. Kontaktuppgifter till dessa hittar du i föreningsregistret.

Hembygdsföreningarna värnar om den lokala folkkulturen och inriktar sig främst på bevarande av den materiella folkkulturen. Du kan hitta foton, tidningsurklipp samt skrifter och anteckningar från olika lokala föreningar.