Ändra

Karlsborgs idrottsråd

Karlsborgs idrottsråd bildades 2010 och består av sju ledamöter från lika många föreningar