Hamnar i sjön Viken

Hamnar i Karlsborgs kommun

 

Forsvik 

Spikbryggan 

Position: 58° 34.74' 14° 26.03'
Kontakt: Spikbryggans Hamnförening, 0505-412 28  

Väntbrygga

Position: 58° 34.63' 14° 25.90'
Kontakt: Kanalbolaget, 0141-20 20 50

Undenäs 

Sätra

Position: 58° 40.90' 14° 19.85'
Kontakt: Föreningshamn, 0505-203 47